skip to Main Content

Jaarverslagen

Om zoveel mogelijk inzicht tegen in de activiteiten en besteding van gelden van de Vriendenstichting, kunt u hier onze financiële overzichten downloaden en bekijken.

Bekijk het (meest recente) financiële overzicht van 2022.

2011: ANBI-status toegewezen

Per 1 januari 2011 heeft de stichting de ANBI-status toegewezen gekregen. Een ANBI betaalt geen successierecht of schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Bovendien mogen donateurs van een ANBI hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het fiscale nummer van de Stichting Vrienden van de Alde Steeg is 8434128.

 

Rabobank IBAN/rekeningnummer
NL78 RABO0166418544

Kamer van Koophandel nummer 41056774

Wij willen graag onze sponsoren bedanken:

Back To Top