skip to Main Content

Opname in testament

De Stichting Vrienden van de Aldesteeg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Indien u de Stichting Vrienden van de Aldesteeg een legaat zou willen nalaten, dient in de laatste wilsbeschikking de volgende regel opgenomen te worden:

“Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de Stichting Vrienden van de Aldesteeg te Beuningen een som groot ………….euro”.

Voor eventuele nadere inlichtingen kunt u terecht bij een notaris.

Wij willen graag onze sponsoren bedanken:

Back To Top