skip to Main Content

Geschiedenis van de Vriendenstichting

1985: Oprichting Vriendenstichting

In 1985 is de voorloper van de huidige Vriendenstichting opgericht maar helaas een aantal jaren later nagenoeg ter ziel gegaan.

2005: Nieuw bestuur

Op 23 september 2003 is de stichting nieuw leven ingeblazen door een aantal inwoners van de gemeente Beuningen. 

De zorg voor en het welzijn van de ouderen in onze samenleving staan voortdurend in de belangstelling. Maar hoe meer de zorgzame samenleving hulp moet bieden aan de oudere medemens, hoe meer deze hulp, vooral in financieel opzicht, onder druk komt te staan.
Een bewoner, die is aangewezen op het wonen in een verzorgingshuis of verpleegtehuis, ontvangt primair de zorg die hij of zij nodig heeft. Bepaalde activiteiten, die de leefsfeer verhogen, zijn echter meestal beperkt of door bezuinigingen niet mogelijk.

Bewoners en leiding van Zorgcentrum Alde Steeg in Beuningen (GLD) ondervinden bij hun zorgen van alledag en plannen maken voor de toekomst steun van een groep geïnteresseerden, die zich hebben verenigd in de stichting ‘Vrienden van de Alde Steeg’.
De Stichting stelt zich met name ten doel materiële steun te verlenen aan Alde Steeg d.m.v. het stimuleren, steunen en financieren van activiteiten die het welzijn van de bewoners bevorderen.
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het inzamelen en beheren van gelden.

2011: ANBI-status toegewezen

Per 1 januari 2011 heeft de stichting de ANBI-status toegewezen gekregen. Een ANBI betaalt geen successierecht of schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang

U kunt al voor € 16,00 per jaar “Vriend” worden van Alde Steeg door op deze link te klikken en het formulier in te vullen.

Wij willen graag onze sponsoren bedanken:

Back To Top