skip to Main Content

Donaties

Draagt u Zorgcentrum Aldesteeg een warm hart toe?

Dan kunt u het werk van de Vrienden van de Alde Steeg steunen met een gift op ons bankrekeningnummer:

Rabobank IBAN/rekeningnummer NL 78 RABO 01664.18.544 t.n.v. Stichting Vrienden van de Alde Steeg te Beuningen.

Doneren kan als volgt:

De Stichting Vrienden van de Alde Steeg heeft een ANBI status. Voor meer informatie klik hier.

Wij willen graag onze sponsoren bedanken:

Back To Top