skip to Main Content

Het bestuur

De stichting is onafhankelijk, maar het bestuur werkt wel nauw samen met het zorgcentrum om zeker te stellen dat donaties op de beste manier besteed worden. Het bestuur van de Vriendenstichting bestaat uit vrijwilligers en is onbezoldigd, er is geen (betaald) personeel werkzaam voor de stichting.

Bestuursleden

Angela Vermeesch

Voorzitter

Henk Kersjes

Secretaris

Gerrie Jeukens

Penningmeester

Marijke Daanen

Bestuurslid

Diny Peters

Bestuurslid

Melchior van Wijk

Bestuurslid

Wij willen graag onze sponsoren bedanken:

Back To Top