skip to Main Content

ANBI status

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

De Stichting Vrienden van de Alde Steeg is sinds 2011 door de belastingdienst aangewezen als een ANBI.

Het fiscale nummer van de Stichting Vrienden van de Alde Steeg is 8434128.

Wij willen graag onze sponsoren bedanken:

Back To Top