skip to Main Content

WELKOM OP DE WEBSITE VAN

Vrienden van de Alde Steeg

Welkom op de website van de Vrienden van de Alde Steeg

De Stichting Vrienden van de Alde Steeg zet zich al meer dan 20 jaar in voor de bewoners van de Alde Steeg. De doelstelling van de Vriendenstichting is: tegemoet komen aan wensen en behoeftes van de bewoners die niet betaald kunnen worden uit het reguliere, steeds krapper wordende zorgbudget. Juist deze wensen en behoeftes kunnen het leven van de bewoners in het zorgcentrum aangenamer maken.

U of iemand in uw familie of omgeving kan donateur worden en zo “De Vrienden” helpen hun doelstelling te bereiken.

Wij willen graag onze sponsoren bedanken:

Back To Top