skip to Main Content

Marijke Daanen koninklijke onderscheiding

Het was op 8 juli 2023 na de finale van de voorstelling van toneelclub Jan Rap en zijn  Maat dat Marijke Daanen, al heel lang lid van de toneelclub, een grote verrassing te wachten stond. In het publiek was namelijk ook de loco burgermeester van Beuningen aanwezig en met een reden. Marijke is voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding vanwege al haar verdiensten als mantelzorger voor meerdere familieleden, als lid van het eerste uur van de toneelclub, als bestuurslid van de Vrienden van de Alde Steeg sinds 2012, als vrijwilliger bij de Alde Steeg en als een van de initiatoren en begeleider van de Alde Steeg wandelclub. Wijn zijn heel erg trots en blij dat deze voordracht gehonoreerd is. Daarom was het de loco burgermeester een eer om aan Marijke Daanen deze koninklijke onderscheiding uit te reiken.

Back To Top