Schenkingen

De fiscale aspecten van een gift

Bedrijven

Particulieren

——————————————————————————————
Bedrijven

Schenken fiscaal aantrekkelijk|
Makkelijker kunnen wij het niet maken, wel leuker!
Dit motto van de belastingdienst geldt ook voor de giften die bedrijven geven aan de Stichting Vrienden van de Alde Steeg.

Op 1 januari 2008 zijn voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) de belastingregels veranderd op het gebied van:
– schenking
– successie
– aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting)
Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen dan gebruikmaken van de fiscale voordelen.
De Stichting Vrienden van de Alde Steeg is door de belastingsdienst aangewezen als een ANBI!

Wat is een ANBI?
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.
 

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?
Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Goed besteed
Wilt u weten wat dat voor uw onderneming kan betekenen?
Praat eens met uw notaris of accountant.
En vergeet niet: bij een gift besteed u uw geld tweemaal zo goed.
U bespaart belasting en steunt tegelijkertijd een goed doel!
[naar boven]

——————————————————————————————
Particulieren
Misschien heeft u er nooit over gedacht, maar wist u dat het ook voordelig kan zijn een deel van uw inkomen aan een goed doel te schenken? Welke mogelijkheden zijn er? We zetten ze hieronder voor u op een rij. Wilt u het goede werk van de Vrienden van Alde Steeg steunen en weten hoe u uw gift of schenking kunt overmaken? Neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Gift
U kunt de Stichting op verschillende manieren éénmalig steunen:
Eenmalig machtigen.
Een makkelijke manier om uw gift aan de Stichting Vrienden van de Alde Steeg over te maken is door middel van een éénmalige machtiging.
Kijk hiervoor op de homepage onder de knop “Vriend worden”.

Schenking / Lijfrente, eenmalige en periodieke schenkingen

Schenking
Instellingen die als een kerkelijk, levensbeschouwelijk, liefdadig, cultureel, wetenschappelijk of het algemeen nut beogende instelling gerangschikt zijn bij de belastingdienst zijn per 1 januari 2006 vrijgesteld van schenkingsrecht. Stichting Vrienden valt in deze categorie en is derhalve geen schenkingsrecht verschuldigd.
Als schenker kunt u, als het bedrag van de schenking tussen de 1% en de 10% van uw onzuivere inkomen ligt, de schenking als aftrekbare gift in mindering brengen op uw belastbare inkomen. In plaats van een eenmalige gift kunt u uw schenking ook in de vorm van een lijfrente doen. Lijfrente zijn vaste periodieke uitkeringen voor een periode van minimaal vijf jaar. U schenkt vijf jaar of langer een vast bedrag aan de Stichting Vrienden van de Alde Steeg. De schenking moet wel bij notariële akte worden vastgelegd en is daardoor volledig aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting.

Lijfrente
Een variant op de schenking van een lijfrente is dat u, in plaats van de schenking in vijfjaarlijkse termijnen te betalen, het bedrag in één keer voldoet. De stichting erkent dan het bedrag van de schenking aan u schuldig en boekt op dit bedrag de jaarlijkse lijfrentetermijnen af tot het gehele geschonken bedrag in vijf jaar is afgelost.
Wilt u weten welke vorm het beste bij u past, praat dan eens met uw notaris of accountant. Zij kennen de juiste manier om uw geld goed te besteden. Bovendien wordt bij een gift uw geld tweemaal goed besteed. Enerzijds bespaart u belasting en anderzijds steunt u een goed doel.

Speciale acties
Ter gelegenheid van uw verjaardag (kroonjaar), een jubileum of geboorte kunt u uw familie en vrienden vragen om in plaats van cadeaus, geld te geven voor een project in de Alde Steeg. Samen met de Stichting Vrienden van Alde Steeg en de leiding van het zorgcentrum kunt u een project uitkiezen.
[naar boven]

Het fiscale nummer van de Stichting Vrienden van de Alde Steeg is 8434128.