Disclaimer

Vrienden van Alde Steeg disclaimer:

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze site besteden,is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.
De informatie op de site Vrienden van Alde Steeg wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Wij behouden ons dan ook het recht voor teksten vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen.
Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Privacy Beleid
In verband met de wet op de privacy gegevens  vragen wij om toestemming aan betrokkenen voor het plaatsen van priv√© gegevens zoals fotografische afbeeldingen.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vrienden van Alde Steeg gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.Deze informatie is algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door U verstrekte persoonsgegevens.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons e-mailadres. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Mail naar: informatie@vriendenvandealdesteeg.nl , met als onderwerp: ‘Verwijderen’.
Een bezoeker van de site Vrienden van Alde Steeg mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de beheerders.

Copyright ¬© 2003-2018 Vrienden van Alde Steeg. All rights reserved.